Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní organizace SPCCH

 

Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace,

Velehradská 625/4 Kroměříž

 

 

Kontaktní osoba:         Eva Hrmová – předsedkyně

tel. 723720238, E-mail: evahrmova@volny.cz

 

Vlasta Láníková - místopředseda

tel. 732852866

 

Lenka Rýdlová

tel. 732441974, E mail: lenula.ry@centrum.cz

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, základní organizace je samostatným zapsaným spolkem s plnou právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními chorobami a další zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky, pokud mají zájem o spolupráci i všechny občany města.

 

Aktivita svazu je zaměřena:

 • Osvětovou a poradenskou činnost, besedy, přednášky

 • Organizací rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů

 • Zdravotní vycházky

 • Společenské a kulturní akce

 • Sportovní činnost v rámci jejich zdravotní kondice

   

  Scházíme se vždy: 1., 3. a 4. úterý v měsíci od 14 hod. v prostorách klubu,

  Další akce jsou uvedeny v programu, který je vyvěšen na nástěnce pod radnicí Velké náměstí, Spáčilově ulici a v prostorách klubu.

   

   

   

  O nás:

   

  Naše základní organizace byla založena v r. 1995 v prostorách Malého Valu.  Od počátku si vytýčila svůj program a také plán, který byl zaměřen na činnost nejen vzdělávací, kulturní, společenskou, sportovní, ale i zábavnou.

   

  Od roku 2012 máme sídlo v krásných prostorách klubu na Hanáckém náměstí, které nám připravilo město Kroměříž, za což mu patří velký dík, neboť se zde můžeme scházet a také připravovat a uskutečňovat akce pro členy, ale také pro občany města.

   

  Naše organizace se schází vždy dle plánu a to 1, 3, a 4 úterý v měsíci. Program je  vyvěšen na nástěnce v klubu, pod radnicí a na Spáčilově ulici. Připravujeme besedy, přednášky, které jsou zaměřeny nejen na zdravotní a sociální tématiku, ale také na historii našeho města.

  Kulturní a společenskou zábavu připravujeme s hudbou tancem, které jsou aktuální jako: slet čarodějnic, mikulášská nadílka, den matek, masopust + šibřinky. Posezení s harmonikou a písničkou je velmi oblíbené a zde si každý nejen zazpívá, ale také na přání si vybere svou písničku.

   

  I v našem věku si rádi zasportujeme a zahrajeme nejen kuželky, pétanque, ale se rádi zapojíme do dalších sportovních aktivit, jako je sportovní olympiáda, kterou připravuje město Kroměříž. Pravidelně zajišťujeme rekondiční rehabilitační pobyty, které jsou zaměřeny na cvičení, plavání a vycházky ke zlepšení zdraví účastníků. Tyto pobyty organizujeme v lokalitách krásné přírody zlínského kraje.  Naši činnost zaznamenáváme do kroniky, která je k nahlédnutí v našem klubu.

   

  Srdečně přivítáme mezi námi všechny ty, kteří mají zájem trávit svůj volný čas při aktivitách naší organizace a tím si obohatit svůj život a poznat nové přátele.

   

  Výbor základní organizace SPCCH Kroměříž:

   

  Eva Hrmová – předsedkyně

  Vlasta Láníková – místopředsedkyně + kulturní komise

  Lenka Rýdlová – hospodářka

  Věra Čadová – členka výboru

  Anna Pokorná – členka výboru

   

  Revizní komise organizace:

  Jana Brezinová – předsedkyně

  Blažena Stoklasová- členka  komise

  Marie Svozílková – členka komise

   

  Aktuality:

   

  Program organizace: duben- červen 2017 vyvěšen na nástěnce v klubu a skříňkách.

   

  Program budeme aktualizovat dle potřeby a akcí pořádaných městem KM.