Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní organizace SPCCH

 

Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace,

Velehradská 625/4 Kroměříž

Po členské schůzi konané dne 6. března 2018 jsou provedeny změny výboru ZO SPCCH:

Kontaktní osoby:

Eva Hrmová - předsedkyně

Telefon: 723 720 238, E-mail: evahrmova@volny.cz

 

Vlasta Láníková - místopředseda

Telefon: 732 852 866

 

Lenka Rýdlová

Telefon: 732 441 974, E-mail: lenula.ry@centrum.cz

__________________________________________________________

Eva Hrmová - předsedkyně

Vlasta Láníková - místopředsedkyně + kulturní komise

Lenka Rýdlová - hospodářka

Anežka Matulíková - členka výboru

Zděňka Spálovská - členka výboru

 

Revizní komise organizace:

Anna Opravilová - předsedkyně

Blažena Stoklasová - členka revizní komise

Věra Šišková - členka revizní komise

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, základní organizace je samostatným zapsaným spolkem s plnou právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními chorobami a další zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky, pokud mají zájem o spolupráci i všechny občany města.

 

Aktivita svazu je zaměřena:

 • Osvětovou a poradenskou činnost, besedy, přednášky

 • Organizací rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů

 • Zdravotní vycházky

 • Společenské a kulturní akce

 • Sportovní činnost v rámci jejich zdravotní kondice

   

  Scházíme se vždy: 1., 3. a 4. úterý v měsíci od 14 hod. v prostorách klubu,

  Další akce jsou uvedeny v programu, který je vyvěšen na nástěnce pod radnicí Velké náměstí, Spáčilově ulici a v prostorách klubu.

   

   

   

  O nás:

   

  Naše základní organizace byla založena v r. 1995 v prostorách Malého Valu.  Od počátku si vytýčila svůj program a také plán, který byl zaměřen na činnost nejen vzdělávací, kulturní, společenskou, sportovní, ale i zábavnou.

   

  Od roku 2012 máme sídlo v krásných prostorách klubu na Hanáckém náměstí, které nám připravilo město Kroměříž, za což mu patří velký dík, neboť se zde můžeme scházet a také připravovat a uskutečňovat akce pro členy, ale také pro občany města.

   

  Naše organizace se schází vždy dle plánu a to 1, 3, a 4 úterý v měsíci. Program je  vyvěšen na nástěnce v klubu, pod radnicí a na Spáčilově ulici. Připravujeme besedy, přednášky, které jsou zaměřeny nejen na zdravotní a sociální tématiku, ale také na historii našeho města.

  Kulturní a společenskou zábavu připravujeme s hudbou tancem, které jsou aktuální jako: slet čarodějnic, mikulášská nadílka, den matek, masopust + šibřinky. Posezení s harmonikou a písničkou je velmi oblíbené a zde si každý nejen zazpívá, ale také na přání si vybere svou písničku.

   

  I v našem věku si rádi zasportujeme a zahrajeme nejen kuželky, pétanque, ale se rádi zapojíme do dalších sportovních aktivit, jako je sportovní olympiáda, kterou připravuje město Kroměříž. Pravidelně zajišťujeme rekondiční rehabilitační pobyty, které jsou zaměřeny na cvičení, plavání a vycházky ke zlepšení zdraví účastníků. Tyto pobyty organizujeme v lokalitách krásné přírody zlínského kraje.  Naši činnost zaznamenáváme do kroniky, která je k nahlédnutí v našem klubu.

   

  Srdečně přivítáme mezi námi všechny ty, kteří mají zájem trávit svůj volný čas při aktivitách naší organizace a tím si obohatit svůj život a poznat nové přátele.

   

  Výbor základní organizace SPCCH Kroměříž:

   

  Eva Hrmová – předsedkyně

  Vlasta Láníková – místopředsedkyně + kulturní komise

  Lenka Rýdlová – hospodářka

  Anežka Matulíková – členka výboru

  Zdeňka Spálovská  – členka výboru

   

  Revizní komise organizace:

  Anna Opravilová – předsedkyně

  Blažena Stoklasová- členka komise

  Věra Šišková – členka komise

   

  Aktuality:

   

  Program organizace vyvěšen na nástěnce v klubu a na skříňkách.

   

  Program budeme aktualizovat dle potřeby a akcí pořádaných městem Kroměříž.