Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Aktuality z Kroměřížského centra pro seniory a zdravotně postižené

Klub seniorů v Kroměříži se přejmenoval na KROMĚŘÍŽSKÉ CENTRUM PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ. Najdete nás na webové adrese, která zůstala stejná www.kskm.cz. Byly upraveny i webové stránky jednotlivých spolků.

Pro přejmenování jsme se rozhodli proto, že centrum sdružuje 7 spolků a jeden z nich má název „Klub seniorů města Kroměříže“.

Právě o činnosti tohoto spolku bych se dnes chtěla zmínit. Členové Klubu seniorů města Kroměříže se kromě jiných aktivit zabývají především zpíváním. Vznikly zde dvě skupiny a to Slávinky a Moravané. V obou těchto skupinách umí seniorky naladit. Slávinky se zaměřují především na dechovou hudbu, Moravané volí písně spíše z 60. – 90. let. Se svým nacvičeným programem vystupují na pozvání především v Domově pro seniory ve Vážanech při různých příležitostech – Vánoce, MDŽ, Den matek, ale i jen tak pro radost. Téměř každá píseň je totiž životní příběh, dokáže naladit, pohladit a povzbudit.

Vystupují nejen v Domovech pro seniory v Kroměříži, ale také na pozvání jednotlivých spolků nebo Sociálních služeb města Kroměříže.

V měsíci únoru byla skupinka Moravané požádána spolkem Centra pro seniory Zachar, aby svým programem zahájila jejich výroční členskou schůzi.

Hana Janková

koordinátorka Kroměřížského centra pro seniory a zdravotně postižené

 

10. 4. 2024

 

 

 

 

logo-kct-velke.jpgKlub českých turistů

V roce 2009 k 100. výročí založení  KČT odbor Kroměříž sestavil  pan Martin Krčál podle dostupných materiálů  a fotografií přehled o  lidech  a jejich  činnosti spojených  turistikou.  V úvodu uvedl „Věnování:  Vám starým členům, kteří jste se neptali, jaké výhody skýtá členství, kolik ušetříte při vstoupení do  turistických objektů  a jaké máte výhody na dráze, kteří jste byli členové ideoví……..snad jen hřejivé vědomí, že přispíváte dobré věci a jste členy korporace, která pracuje nezištně a obětavě ve prospěch široké české veřejnosti, bylo vám odměnou.“

Dál uvádí  osobnosti, činnost, včetně stavby chaty na Bunči, akce spojené s národním a turistickým hnutím v období první republiky.   V době po roce 1945 uvádí  organizační změny,  osoby, turistiku  i akce pořádané pro veřejnost doplněné i fotografiemi.

V závěru jeho publikace popisuje, jak se změny po roce 1989  promítli do činnosti KČT, odbor Kroměříž.

 

Uplynulo dalších 15 let a jaká je naše činnost dnes?

Organizujeme  jarní  a podzimní šestidenní pobyty do míst, kam nedojedeme hromadnou dopravou a kde si odchodíme túry pro lépe chodící  do 15 km a pro méně chodící  do 8 km.

Sobotní vycházky s účastí, podle cíle, ale i podle počasí,  2 turistky, ale někdy i 25,

s výjezdem hromadnou dopravou a túrou, nebo spíše vycházkou do 10 km.

Někdy se k nám přidá i někdo, kdo si o naší akci přečetl v místním  tisku, na   vývěsce ve městě  nebo na www stránkách.  Na www stránkách zveřejňujeme  i foto z našich akcí a to i záměrem přilákání dalších členů do našich řad.

Vždy ve středu se scházíme v klubovně s pravidelným promítáním fotografií z výletů  našich členů, nebo vzpomínkové z akcí před lety,  nebo i z cest za exotikou.  Těchto středečních akcí v klubovně se účastní  30 – 45 osob, a to často i ti,  kteří se na výlet či výšlap neodváží  ze zdravotních důvodů.

 

Z výše uvedeného je patrné, že   se naše současná turistika přizpůsobila věkovému
i výkonnostnímu složení členů, tj. věk se zvyšuje  a tím se snižuje ochota a schopnost zapojit se do organizace naší činnosti.  Ze základny 90 členů jen  4 nejsou seniory a jen 10 se zapojuje do organizace.  Jako klubovnu o dostatečné kapacitě užíváme prostory  Klubu seniorů v Kroměříži, kdy nehradíme nájem, což je příspěvek  města k naší činnosti.

 

 

4. 3. 2024