Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Červenec + srpen 2023

Klub seniorů v Kroměříži přeje nejen svým členkám a členům, ale i všem dalším lidem příjemně prožité letní měsíce. 

Běžný provoz v klubu bude opět zahájen v září 2023.

 

Leden 2023

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční v tyto dny:

středa 4. ledna 2023 v 9:00 hodin, středa 25. ledna 2023 v 9:00 hodin. 

Prosinec 2022 

Klub seniorů v Kroměříži přeje všem

šťastné a veselé Vánoce a do roku 2023 jen to nejlepší a především hodně zdraví. 

Listopad 2022 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 30. listopadu v 9:00 hodin

Říjen 2022

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 26. října v 9:00 hodin. 

Září 2022 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 14. září v 9:00 hodin. 

 

Červenec + srpen 2022

Klub seniorů v Kroměříži přeje nejen svým členkám a členům, ale i všem dalším lidem příjemně prožité letní měsíce. 

Běžný provoz v klubu bude opět zahájen v září 2022.

Červen 2022

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 29. června v 9:00 hodin. 

Olympiáda seniorů, středa 22. června 2022, bližší informace v Klubu seniorů v Kroměříži 

Květen 2022 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 25. května v 9:00 hodin. 

Duben 2022

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 27. dubna v 9:00 hodin. 

Březen 2022

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 30. března v 9:00 hodin. 

Únor 2022 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 23. února v 9:00 hodin. 

Leden 2022 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 5. ledna v 9:00 hodin. 

________________________________________________________________________________________________________

Klub seniorů v Kroměříži

přeje všem příjemně prožité Vánoce plné radosti, klidu a pohody 

a do roku 2022 jen to nejlepší. 

Prosinec 2021

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se v prosinci neuskuteční. 

Listopad 2021 

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19,

a na základě dalších doporučení a nařízení se v listopadu

neuskuteční koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži. 

Dříve naplánovaná setkání se uskuteční v náhradních termínech. 

Říjen 2021

Den seniorů - 4. října 

Září 2021 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 22. září v 9:00 hodin

Srpen 2021  

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 25. srpna v 9:00 hodin. 

Červenec 2021 

Klub seniorů přeje nejen svým členům a lidem dříve narozeným, 

ale i všem ostatním krásné letní měsíce. 

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže za podporu činnosti kroměřížských seniorů, 

a to především při řešení potřeb týkajících se seniorů a zvláště osob se zdravotním postižením.

 

Červen 2021 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 30. června v 9:00 hodin. Na setkání budou vytvořeny rozestupy a za samozřejmost bude považováno dodržování všech dalších aktuálně platných opatření. 

Květen 2021 

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve středu 26. května v 9:00 hodin. Na setkání budou vytvořeny rozestupy a za samozřejmost bude považováno dodržování všech dalších aktuálně platných opatření. 

 

Duben 2021 

Provoz Klubu seniorů v Kroměříži je i nadále omezen, a to z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19.   

Březen 2021  

Provoz Klubu seniorů v Kroměříži je i nadále omezen, a to z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19.   

Únor 2021

Provoz Klubu seniorů v Kroměříži je i nadále omezen, a to z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19.  

Leden 2021 

Provoz Klubu seniorů v Kroměříži je i nadále omezen, a to z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19. 

 

Prosinec 2020 

Klub seniorů v Kroměříži

přeje všem hezké a klidné vánoční svátky

a do roku 2021 jen to nejlepší.

Z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19 se v prosinci koordinační porada neuskuteční. 

 

Listopad 2020 

Z důvodu platných vládních opatření vydaných v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19 se v měsíci listopadu koordinační porada neuskuteční. Termín příštího setkání zatím není stanoven. 

 

Listopad 2020 

Informace: Město Kroměříž opět zajišťuje nákupy pro seniory a handicapované osoby. 

Senioři a zdravotně postižení se mohou od 16. října od osmi hodin obracet na pracovníka městského úřadu na čísle 720 744 884, který jim nákup zprostředkuje. Zajistí jej poté dobrovolníci z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a obecně prospěšné společnosti ADRA. Služba je zřízena pro občany města Kroměříže a jeho místních částí. Rozvoz nákupů bude probíhat v pondělí, středu a pátek, vždy od osmi do 15 hodin. Objednávky nákupů ale budou přijímány v pracovní dny, tedy od pondělí do pátku od osmi do 15 hodin.  

 

Říjen 2020

Koordinační porada se v měsíci říjnu nekonala. Důvodem neuskutečnění byla platná preventivní opatření v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění covid - 19. 

Předběžně je plánována příští koordinační porada v listopadu 2020. 

 

Září 2020

Zahájení běžného provozu Klubu seniorů v Kroměříži. 

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se uskuteční ve středu 30. září 2020 v 9:00 hodin

Srpen 2020 

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se uskuteční ve středu 26. srpna v 9:00 hodin

Červenec 2020

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže za podporu kroměřížských seniorů, a také osob se zdravotním postižením, která jim byla formou různých služeb zajištěna v uplynulých měsících v době vládních opatření proti šíření koronaviru. Velké díky patří za možnost opět od září využívat prostory Klubu seniorů v Kroměříži ve Velehradské ulici. Klub seniorů přeje nejen svým členům a lidem dříve narozeným, ale i všem ostatním krásné letní měsíce. Běžný provoz v Klubu seniorů v Kroměříži bude opět zahájen v měsíci září, kdy bude možné využívat nově opravené prostory.

 

Červen 2020

Koordinační porada Klubu seniorů se uskuteční ve středu 24. června v 9:00 hodin ve společenské místnosti. 

Květen 2020

Koordinační porada Klubu seniorů se uskuteční ve středu 27. května v 9:00 hodin ve společenské místnosti. 

 

Duben 2020

Zákaz využívání prostor Klubu seniorů v Kroměříži platí i nadále, viz níže.

Březen 2020

ZÁKAZ VYUŽÍVÁNÍ PROSTOR KLUBU SENIORŮ V KROMĚŘÍŽI

V návaznosti na Vládou České republiky vyhlášený Nouzový stav,

v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky,

se s okamžitou platností zakazuje navštěvovat a využívat

Klub seniorů v Kroměříži, Velehradská 625, Kroměříž.

 

Zákaz se týká veškerých aktivit v Klubu seniorů v Kroměříži.

Tento stav platí do odvolání.

_____________________________

Únor 2020

Program na měsíc únor je rozepsán na nástěnce v klubu.

 

Leden 2020

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se bude konat ve středu 29. ledna 2020 v 9:00 hodin.

 

Aktuální informace o aktivitách v roce 2020 naleznete v Klubu seniorů.

 

Prosinec 2019

PF 2020

Klub seniorů v Kroměříži

přeje všem hezké a klidné vánoční svátky

a do roku 2020 jen to nejlepší.

 

Listopad 2019

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se bude konat ve středu 27. listopadu 2019 v 9:00 hodin.

 

 

 

Říjen

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se uskuteční ve středu 30. října v 9:00 hodin.

 

Září 2019

Zahájení běžného provozu Klubu seniorů v Kroměříži po letních prázdninách.

Více informací a program bude k dispozici v prostorách klubu.

 

Srpen 2019

 

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži se bude konat

ve středu 28. srpna 2019 v 9:00 hodin.

 

 

 

Klub seniorů – poděkování vedení města Kroměříže

 

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže za podporu činnosti kroměřížských seniorů,

a to především při řešení potřeb týkajících se seniorů a zvláště osob se zdravotním postižením.

 

Velké díky patří za možnost využívat prostory Klubu seniorů v Kroměříži na Velehradské ulici.

 

Klub seniorů přeje nejen svým členům a lidem dříve narozeným,

ale i všem ostatním krásné letní měsíce.

 

Běžný provoz v Klubu seniorů bude opět zahájen v měsíci září.

 

Klub seniorů v Kroměříži

 

 

Červen 2019

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční

ve středu 26. června v 9:00 hodin.

 

Květen 2019

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži se

uskuteční ve středu 29. května v 9:00 hodin.

 

Informace o programu akcí na měsíc květen jsou k dispozici

v Klubu seniorů v Kroměříži.

 

Duben 2019

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční

ve středu 24. dubna v 9:00 hodin.

 

Březen 2019

Program na měsíc březen je umístěn na nástěnce v prostorech Klubu seniorů.

 

Únor 2019

Aktuální informace a program činností Klubu seniorů je dostupný přímo v klubu.

Více informací sdělí paní Hana Janková

 

Leden 2019

Koordinační porada

Klubu seniorů v Kroměříži

se koná ve středu 30. ledna v 9:00 hodin.

 

Informace o dalších aktivitách jsou k dispozici přímo v Klubu seniorů v Kroměříži.

_____________________________________________________

 

Prosinec 2018

PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019

přeje

Klub seniorů v Kroměříži.

Listopad 2018

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži se uskuteční ve

středu 28. listopadu v 9:00 hodin.

Bližší informace u paní Jankové.

 

Aktuality na měsíc listopad v rámci Seniorského podzimu 2018 jsou uvedeny níže.

Koordinační porada Klubu seniorů v Kroměříži

se uskuteční ve středu 31. října v 9:00 hodin.

_____________________________________________________

Seniorský podzim 2018

Den seniorů 3. října 2018

Inspirativní konference pro seniory – program v Domě kultury v Kroměříži od 9:00 hodin.

Babiččin a dědův svět

Cyklus šesti besed a přednášek pro Klub seniorů ve spolupráci s Mateřským centrem Klubíčko, věnovaný mezigeneračním vztahům v rodině

Termíny: 26.9., 10.10., 17.10., 7.11., 21.11., 28.11. 2018

 

S úsměvem jedu dál

9. 10. 2018 v 16 00 hod. - Klub seniorů

Hudebně zábavný pořad s brněnským hercem Zdeňkem Junákem

 

Důstojně bydlím – žiju Cyklus tří seminářů – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

Termíny:  11.10., 24.10. a 15.11.2018

 

Vysazení okrasných dřevin pro Podzámeckou zahradu

Uplatnění peněz ze sbírky členů Centra pro seniory Zachar

 

Sportovní hry v Ružomberku a zájezd do Piekar Slaskich

Promítání videa z obou zájezdů – 18.10.2018 ve společenské  místnosti Klubu seniorů v Kroměříži

 

Na útěku - 21. 10. 2018 v 19 00 hodin - Starý pivovar

Představení Divadelního spolku v Kroměříži

 

Kde domov můj

Vědomostní soutěž ke 100. výročí vzniku republiky – termín 

domluvíme na příští koordinační poradě

 

Senior bez nehod

Edukativní přednáška – Stárnutí není nemoc, ale přirozený životní proces

26. listopadu 2018 v prostorách Starého pivovaru v Kroměříži ve 13:00 a 15:00 hodin

 

Zdobení vánočních perníčků - 28. 11. 2018 v 13 00 hod.

 

Expedice OKSRON

6. 12. 2018 ve společenské místnosti Klubu seniorů Kroměříž

Beseda s Ing. J. Kašíkem o cestách po Norsku

 

 

Září 2018

Kulatý stůl na téma: BYDLENÍ PRO SENIORY

6. září od 13:00 hodin ve společenské místnosti Klubu seniorů v Kroměříži

Program:

12.45 - 13:00 Prezence účastníků

13:00 - 13:15 Zahájení - Mgr. Zuzana Gašková, krajská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, MPSV

13:15 - 13:30 Komunitní bydlení pro seniory v Kroměříži, PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta města Kroměříže

13:30 - 14:00 Příklad dobré praxe, Pavel Mráček, KODUS Bystřice pod Hostýnem

14:00 - 14:30 Představení Koncepce specifických forem bydlení v Kroměříži, Mgr. Radovan Klabal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Kroměříž

14:30 - 15:15 Podpora seniorského bydlení financovaného ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ing. Martin Klouda, oddělení podpory bydlení Odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

15:15 - 16:00 Diskuze a zakončení

Počet míst je omezen. Účast je nutné nahlásit u paní Mgr. Zuzany Gaškové

Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 27. srpna 2018 na email: zuzana.gaskova@mpsv.cz nebo telefonicky 737 931 390. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.

 

Mgr. Zuzana Gašková

koordinátorka pro Zlínský kraj

projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí,

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

mobil: + 420/ 737 931 390 e-mail: zuzana.gaskova@mpsv.cz

Adresa detašovaného pracoviště MPSV: Zarámí 92, MANAG spol. s r.o., 760 01 Zlín

__________________________________________________________

 

Září 2018

Od září bude v Klubu seniorů v Kroměříži opět běžný provozní režim. Program na daný měsíc bude zveřejněn v klubu na nástěnce.

 

 

Červenec 2018 + srpen 2018

Klub seniorů v Kroměříži 

přeje nejen svým členkám, členům a lidem dříve narozeným,

ale i všem ostatním krásné letní měsíce.

 

 

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže za podporu činnosti kroměřížských seniorů, a to především při řešení potřeb týkajících se seniorů a zvláště osob se zdravotním postižením.

Velké díky patří za možnost využívat prostory Klubu seniorů v Kroměříži na Velehradské ulici.

 

Červen 2018

Aktuální program činností je vyvěšen na nástěnce v

Klubu seniorů a je aktualizován podle návrhů členek a členů klubu,

a také podle akcí pořádaných městem Kroměříž.

 

Květen 2018

 23. května 2018 – Sportovní hry v Ružomberoku

Sportovní události se zúčastní 6 družstev po 6 hráčích.

Bližší informace v Klubu seniorů v Kroměříži

 

 

17. května 2018 – Luhačovice, Lázeňské náměstí

 Seniorský sportovní turnaj v pétanque

Kroměřížský Klub seniorů budou zastupovat dvě družstva,

a to STP 1 + SPCCH a STP 2.

 __________________________________

Duben 2018

Dne 4. dubna se bude konat Den úcty ke stáří.

Bližší informace a program se připravují.

 

Březen 2018

Koordinační porada

Klubu seniorů se v měsíci březnu bude konat ve

středu 28.3. v 9:00 hodin.

Bližší informace v Klubu seniorů.

 

Únor 2018

Koordinační porada

Klubu seniorů se koná již ve

středu 21. února v 9:00 hodin.

 

Leden 2018

První koordinační porada

Klubu seniorů se v letošním roce 

uskuteční mimořádně již ve

středu 17. ledna.

 

 

V Klubu seniorů v Kroměříži začal působit spolek ROSKA (sdružující osoby s roztroušenou sklerózou). Předsedkyní je paní Jana Ventrubová.

____________________________________________________________________

 

PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018

přeje

Klub seniorů v Kroměříži.

___________________

 

Prosinec 2017

Středa 6. prosince se na Velkém náměstí uskuteční

rozsvícení vánočního stromu.

 

Ve středa 20. prosince budou zástupci

Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém náměstí

rozdávat polévku.

SENIOR PAS

SENIOR PAS, je projektem, který vznikl na podporu seniorů. Držitelem karty může být osoba ve věku 55 let a více, která má trvalé bydliště na území České republiky. Zapojení do projektu je bezplatné. Karta je vystavována na jméno držitele a má neomezenou platnost.

Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytované držitelům karet SENIOR PAS. Slevy jsou ve výši 5-50% a jsou zaměřeny primárně na zdravotnictví, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Jak získat slevovou kartu SENIOR Pas?

 • Registrovat se online http://www.seniorpasy.cz/cs/registrace.php

 • Navštívit kontaktní místo:

 • Sociální služby města Kroměříže, p.o.

  Riegrovo nám. 159

  767 01  Kroměříž

  Kontaktní osoba: Mgr. Dana Brhelová DiS., tel.: 573 500 760, 727 825 070,

                                 e-mail: brhelova@sskm.cz

                                                          Každou středu od 8:00 do 16:00 h.

 1. Klub seniorů v Kroměříži

  Velehradská 625/4

  767 01  Kroměříž

  Kontaktní osoba: Hana Janková, tel.: 728 056 471

                                  e-mail: hjankova@centrum.cz

                                  Každou středu od 9:00 do 12:00 h.

O kartu pro seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé).

Více informací naleznete na webové stránce www.seniorpasy.cz nebo na uvedených kontaktních místech.

 

___________________________

Listopad 2017

8. listopadu se v klubu uskuteční divadelní představení Mrazík.

 

Středa 22. listopadu proběhne v Klubu seniorů setkání s místostarosty města Kroměříže.

Setkání se uskuteční v 10:00 hodin.

 

23. listopadu se v Domě kultury v Kroměříži bude konat "Hvězdičkový ples", pořádaný Sociálními službami města Kroměříže. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

 

Říjen 2017

AKTIVNÍ SENIOŘI VE ZLÍNSKÉM KRAJI

18. října 2017 od 14:00 hodin

zasedací místnost Klubu seniorů v Kroměříži

Zahájení a představení projektu Zlínského kraje Aktivní senioři ve Zlínském kraji

Michaela Blahová, radní Zlínského kraje

Pavlína Nováková, odbor Kancelář hejtmana

 

Říjen 2017

Den seniorů v Kroměříži

PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA 2017

Kino Nadsklepí, 15:00 - 17:00 hodin

Vystoupení pěveckého souboru

Více informací v Klubu seniorů.

 

Září 2017

Středa 6. září 2017

Zábavně sportovní den seniorů

na hřišti Základní školy Slovan v Kroměříži.

 

Září 2017 

Klub seniorů v Kroměříži

od měsíce září zahájí opět svůj běžný provoz.

Září 2017

Koordinační schůzka se koná ve středu 30. srpna v 9:00 hodin.

______________________________________________________________

Čtvrtek 14. září 2017 - zájezd - autobusová doprava -  Karolinka

(na Valašsku), Bumbálka, Třeštík.

Bližší informace v Klubu seniorů.

___________________________________

Červenec + srpen 2017

Poděkování vedení města Kroměříže

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže za podporu činnosti kroměřížských seniorů, a to především při řešení potřeb týkajících se seniorů a zvláště osob se zdravotním postižením.

Velké díky patří za možnost využívat prostory Klubu seniorů v Kroměříži na Velehradské ulici.

 

Klub seniorů

přeje nejen svým členům a lidem dříve narozeným,

ale i všem ostatním krásné letní měsíce.

 

Běžný provoz v Klubu seniorů bude opět zahájen v měsíci září.

 

Červen 2017 

Zábavně - sportovní olympiáda seniorů v Nitře

Termín: pátek 16. června 2017

Cena: 100,- Kč / osoba

Bližší informace podá paní Janková

______________________________________________________________

Květen 2017

Bezpečnostní dobrovolník

Město Kroměříž hledá bezpečnostní dobrovolníky, kteří jsou ochotni podílet se na zajištění bezpečnosti dětí u přechodů pro chodce v okolí škol, a to zejména v ranních a odpoledních hodinách. Jedná se o nenáročnou činnost, kterou zvládnou i osoby v seniorském věku.

Pro výkon této činnosti bude bezpečnostní dobrovolník proškolen, pojištěn a obdrží materiální vybavení. Kontaktní e-mail a telefon:

dobrovolnik@mesto-kromeriz.cz, 573 321 424, 601 562 900

 

Koordinační schůzka se koná ve středu 31. května v 9:00 hodin.

Duben 2017

Koordinační schůze se koná ve středu 26. dubna v 9:00 hodin.

Duben 2017

V úterý 5. dubna 2017 navštívila  Kroměříž  osmičlenná  delegace zástupců  seniorských organizací z partnerského  slovenského města Nitry.

Na kroměřížské radnici je přivítal Ing. Milan Jachan, předseda Rady seniorů města Kroměříže, a také pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřad Kroměříž.  Po krátké prohlídce prostor radnice se přátelé  z Nitry  vydali na  prohlídku kroměřížského Arcibiskupského zámku.

 

V odpoledních hodinách následovalo zhlédnutí expozic v Kroměřížském muzeu.

Dalším bodem odpoledního programu byla účast na jednání Rady seniorů města Kroměříže, které proběhlo v Domově pro seniory U Kašny na Riegerově náměstí. 

Hostům z Nitry byla představena nejen činnost Rady seniorů města Kroměříže, ale také celoroční činnost Klubu seniorů v Kroměříži,  na Hanáckém náměstí.

 

Senioři z Nitry také se zaujetím vyslechli informace o akcích, které se konají pod záštitou Pavla Motyčky, místostarosty města Kroměříže,

ať již jde o Den seniorů v Kroměříži, Sportovní den seniorů, nebo návštěvu kulturních vystoupení například v Kongresovém centru ve Zlíně.

Na závěr setkání byli členové Rady seniorů města Kroměříže pozváni do Nitry.

Jak uvedl Pavel Motyčka: „Jsem velmi rád, pokud se lidé ze seniorských organizací mají zájem setkávat a předávat si nejen své pracovní zkušenosti, ale také se bavit o tom, jak aktivně trávit svůj čas a pracovat i pro ostatní ve svém okolí.“

Kroměřížští senioři se již těší na návštěvu Nitry, která by se měla uskutečnit v červnu tohoto roku.

Březen 2017

Kroměříž bez hranic - benefice

21.3.2017 Dům kultury v Kroměříži

Aktivní i zábavný mezigenerační den nejen pro seniory, aneb první jarní den 2017 vesele a spolu! Místo konání: Dům kultury v Kroměříži

Březen 2017

Koordinační schůze Klubu seniorů v Kroměříži se bude konat ve středu 29. dubna 2017 v 9:00 hodin.

 

Únor 2017

Koordinační schůze se koná ve středu 22. února 2017 v 9:00 hodin.

Únor 2017

Koordinační schůze Klubu seniorů v Kroměříži se koná ve středu 1. února 2017 v 9:00 hodin.

 

Leden 2017

PF 2017

Členové Klubu seniorů v Kroměříži děkují vedení města Kroměříže a Městského úřadu Kroměříž za podporu jejich činnosti v roce 2016. Do roku 2017 přeje Klub seniorů všem hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

 

Leden 2017

SENIOR TAXI

Od 2. ledna 2017 funguje v rámci Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. nová služba, a tou je SENIOR TAXI. Tato služba je určena občanům města Kroměříže a jeho místních částí ve věku nad 70 let.

Objednávky SENIOR TAXI se provádějí předem na čísle: 601 086 101

Nástupní sazba: 15,- Kč

Sazba za 1 km: 15,- Kč

Čekání vozidla - 1 minuta: 2,- Kč

Provozní doba je ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin.