Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Adresa:   Velehradská 625/4 Kroměříž

Kontaktní osoby:

Eva Hrmová – předsedkyně

telefon: 723 720 238

E-mail: evahrmova@volny.cz

Vlasta Láníková – místopředseda

telefon: 732 852 866

 

Lenka Rýdlová

telefon: 732 441 974

e-mail: lenula.ry@centrum.cz

__________________________________________________________

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, základní organizace je samostatným zapsaným spolkem s plnou právní subjektivitou, sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními chorobami a další zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky, pokud mají zájem o spolupráci i všechny občany města.

Aktivita svazu je zaměřena na:

  • Osvětovou a poradenskou činnost, besedy, přednášky
  • Organizací rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů
  • Zdravotní vycházky
  • Společenské a kulturní akce
  • Sportovní činnost v rámci jejich zdravotní kondice

 

Scházíme se vždy: 1., 3. a 4. úterý v měsíci od 14 hod. v prostorách klubu. Další akce jsou uvedeny v programu, který je vyvěšen na nástěnce v prostorách  Kroměřížského centra pro seniory a zdravotně postižené.

Připravujeme besedy, přednášky, které jsou zaměřeny nejen na zdravotní a sociální tématiku, ale také na historii našeho města.

Kulturní a společenskou zábavu připravujeme s hudbou a tancem, které jsou aktuální jako: slet čarodějnic, mikulášská nadílka, den matek, masopust + šibřinky. Posezení s harmonikou a písničkou je velmi oblíbené a zde si každý nejen zazpívá, ale také na přání si vybere svou písničku.

I v našem věku si rádi zasportujeme a zahrajeme nejen kuželky, pétanque, ale  rádi se zapojíme do dalších sportovních a jiných aktivit celého Kroměřížského centra pro seniory a zdravotně postižené. Pravidelně zajišťujeme rekondiční rehabilitační pobyty, které jsou zaměřeny na cvičení, plavání a vycházky ke zlepšení zdraví účastníků. Tyto pobyty organizujeme v lokalitách krásné přírody.  Naši činnost zaznamenáváme do kroniky, která je k nahlédnutí v našem klubu.